Terms Of Use

Gebruiksvoorwaarden

1. Aanvaarding van de voorwaarden

Welkom op de website van Andre Winkel (hierna “de Website”)! Door deze website te bezoeken en te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u de website niet te gebruiken. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze gebruiksvoorwaarden te controleren op updates. Door het voortdurende gebruik van de website na eventuele wijzigingen, accepteert u de gewijzigde voorwaarden.

2. Doel van de website

De website Andre Winkel (https://andrewinkel.nl/) biedt informatie over webwinkels in Nederland en België. Het doel is om gebruikers te voorzien van nuttige informatie en hulp bij het selecteren en gebruiken van webwinkels.

3. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en het ontwerp van de website behoren toe aan Andre Winkel, tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan om de inhoud of het ontwerp van de website geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren, te wijzigen, te distribueren of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Andre Winkel.

4. Gebruik van de website

4.1 De gebruiker gaat ermee akkoord de website alleen te gebruiken voor legale doeleinden en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van anderen of de goede werking van de website verstoort.

4.2 De gebruiker erkent dat Andre Winkel niet verantwoordelijk is voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie op de website. Het gebruik van de informatie op de website is voor eigen risico van de gebruiker.

4.3 Andre Winkel behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud en functionaliteit van de website te wijzigen, op te schorten of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

5. Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites van derden bevatten. Deze links worden uitsluitend ter informatie aangeboden. Andre Winkel heeft geen controle over de inhoud of het beleid van deze websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid ervan. Het gebruik van deze links is voor eigen risico van de gebruiker.

6. Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan door de wet, is Andre Winkel niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de website of de inhoud ervan.

7. Toepasselijk recht

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.

Laatst bijgewerkt: [voeg de datum van de laatste wijziging in]